Kalıpçılık

Kalıplarda Yolluk Tasarımı (Tez)

1-GİRİŞ 2-SOĞUK YOLLUK SİSTEMLERİ 2.1.Yolluk Burcu 2.2.Dağıtıcı Kanallar 2.2.1.Dağıtıcı Kanal Çeşitleri 2.2.2.Donarak Akma Karakteristiği 2.2.3.Dağıtıcı Kanal Etkinliklerinin Hesaplanması 2.2.4.Dağıtıcı Kanalların Ölçülendirilmesi 2.2.5.Dağıtıcı Kanal Tasarım Şekilleri 2..3.Giriş Kanalları Devamını Oku »

Polyester Kalıpları (Tez)

Hacim kalıplarında, kalıp yüzeyine gelen bir darbede yüzeyde bir çökme veya bir iz oluşabilir. Elyaf takviyeli termoset polyester kalıplarında yüzeye gelen herhangi bir darbe karşısında bu gibi olaylar görülmez. Tesir kalkar kalkmaz yüzeyi eski haline döner. Polyester kalıplarında kullanılan malzeme kimyevi maddelere karşı hiçbir metalin sağlayamayacağı bir mukavemet gösterir. Demir ve hatta çelikte görülen paslanma ve diğer korozyonlar elyaf takviyeli ... Devamını Oku »

Kalıpların Parlatılması (Tez İndir)

Plastik parça imalatı ülkemizde sürekli gelişen sektörlerin başında gelmektedir. Hiç kuşkusuz teknolojiye ve yeniliklere ayak uydurduğu sürece daha da gelişecektir. Plastik parça imalatının en önemli aşaması kalıptır. İmal edilen plastik kalıbı ne kadar hassas ve düzgün yapılırsa çıkan mamülün kalitesi o denli yüksek olur. Plastik kalıp imalatının en önemli aşaması parlatma  sürecidir. Çünkü, göze hitap eden bir plastik parçanın kalıbını ... Devamını Oku »

Döküm Kumu Nedir?

Içerisinde % 90’in üzerinde SiO2, % 7-15 Kil (bentonit veya kaolinitik kil) ihtiva eden ve sinterlesme sicakligi 1500 oC’nin üzerinden bulunan kumlar, Döküm Kumu olarak tanimlanir. Döküm kumlari dogada serbest taneler halinde bulunurlar ve gevsek karakterli bir yapiya sahiptirler. Döküm Kumu Bilgi Dökümanı İndir Devamını Oku »

Hacim Kalıplarının Sınıflandırılması

Hacim kalıplarının Sınıflandırılması Endüstride en çok kullanılan hacim kalıpları aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 1.Sıkıştırma Kalıpları Sıkıştırma kalıpları termoset plastiklerin şekillendirilmesinde kullanılır.Bu kalıplarda büyük hacimli plastik madde  daha küçük hacimli kalıplama boşluğu içerisinde 120 C° -360 C° sıcaklıkta ve yaklaşık 2 kg/mm² basınçta kalıp içerisinde sıkıştırılır. Bu sıcaklık ve basınç altındaki kalıplarda,tasarım iyi yapılmamış ise ürün elde etmek mümkün değildir. Ayrıca kalıplama ... Devamını Oku »

Mikro Kalıplama

Mikro kalıplanmanın geçmişi 30 yıl öncesinden başlar. Bu süreçte bir çok tecrübe kazanıldı ve bugün mikro kalıplama makineleri ticari olarak ulaşılabilir ve sanayide her gün kullanılabilirdir. Mikro kalıplama aletlerinin çeşitleri piyasadan elde edilebilir. Bu nedenle endüstride mikro kalıplamanın kullanımının ve bu alanda bir dizi bilimsel endüstrilerin önümüzdeki senelerde artması bekleniyor. Bu da bu araştırmada sunulan mikro kalıplamanın günümüzdeki durumuna genel ... Devamını Oku »

İş Kalıpları Eğitimi (TEZ)

Seri üretimi amaçlayan tüm firmalar kendi aralarında rekabet içerisindedir. Bu rekabet ortamında başarılı olmak için daha seri ve daha kaliteli iş parçaları üretmek amaçlanmıştır. Bunun gereksimi artan parça isteklerini karşılamak ve üretim maliyetlerini düşürebilmek için zamandan kazanmak amaçlanmıştır. İşte bu parçaların hızlı üretimi için çeşitli aparatlar geliştirilmeye başlanmış ve bu aparatlar bir grup içerisinde toplanarak bunlara iş kalıpları adı verilmiştir. ... Devamını Oku »

Kalıphane Yönetimi

Ülkenin gelişip diğer devletlerle rekabet edebilmesi için onlardan daha iyi bir ekonomik güce sahip olması gerekir. Bir ülkenin ekonomisinin iyi olabilmesi için üretim yapması şarttır. Her ihtiyacını dışardan ithal eden bir ülke ekonomisinin düzelmesini bekleyemez. Ülkemizde mevcudiyetinin devamı için ekonomisinde gözüken eksiklikler karşısında gereken önlemleri almalıdır. Ekonominin üst seviye çıkması için seri üretim şarttır. Günümüzde seri üretimin en önemli alanı ... Devamını Oku »

Makina Kalıpçılığı

Bazı iş parçalarını detay resmindeki ölçü ve biçimlere göre, sürekli ve özdeşlik olarak üretmek için, yapılan aparatlara genelde kalıp, yapan teknik elemanlara Kalıpçı denir. Kalıp aynı zamanda daha kaliteli, daha hızlı, daha üretken çalışmanın ana unsurudur. Bu nedenlerden dolayı günümüzde kalıpçılık her bölümü ile önem kazanan ve gelişen branş durumundadır. Kalıp yapımında başarılı olabilmek için; -Köklü meslek resim ve tasarımı ... Devamını Oku »

Kesme Kalıpları ve Kalıp Elemanları

Kesme kalıpları, hidrolik presler (çoğunlukla eksantrik presler) ile sac parçalarını şerit saclardan keserek üretmek için kullanılırlar. Daha basit tasarımlar mümkün olmakla birlikte, en yaygın tasarım yukarıda gösterilmiştir. Hassasiyeti yükseltmek, kalıp ömrünü artırmak için bu tasarıma sütunlar eklenerek sütunlu kesme kalıpları yapılmıştır. Birkaç kesme işlemini aynı anda yapan kalıplar da vardır. Bu kalıplarda üretilen parçalar daha dar toleranslarda üretilebilir. Kesme Kalıpları ... Devamını Oku »

Kesme Kalıpçılığı (tez)

KALIPÇILIĞIN TANIMI : Bazı iş parçalarının detay resmindeki ölçü ve biçimlerine göre süreli ve özdeşlik olarak üretmek için yapılan aparatlara genelde kalıp , yapan teknik elemana da kalıpçı denir. KALIPÇILIĞIN SINIFLANDIRILMASI :            Kullanılan malzeme ve kalıplama yöntemlerine göre, metal kalıpçılığı ve hacim kalıpçılığı şeklinde ikiye ayrılırlar. METAL KALIPÇILIĞI : Bu bölüm talaş kaldırmadan üretim yapan sınıfına pres kalıpçılığı, talaş ... Devamını Oku »

Hacim Kalıplarında Kalıpların Isıtılması (TEZ)

Enjeksiyon baskıdaki temel prensip, sıcak plastiği kalıp içine gönderip kalıp boşluğunun şeklini alarak bu şekilde kalacak kadar, soğuyup sertleşmesidir. Kalıp sıcaklığı, baskı süresini belirleyeceğinden önemlidir. Sıcak kalıpta erimiş plastik, kolayca akmasına rağmen, baskının soğuyup kalıptan dışarı atılabileceği sıcaklığa düşme süresi uzar. Bunun tersi olarak, soğuk kalıpta erimiş plastiğin soğuması çabuk olur, bazı durumlarda kalıbı doldurmadan soğuyup sertleşir. Bu iki durum ... Devamını Oku »

Çekme Kalıpçılığı ve Çekme Kalıp Formülleri

            ÇEKME KALIPÇILIĞI : ÇEKME : Genellikle metal olmak üzere düz levha durumundaki malzemelerden içi boş dikişsiz kap veya değişik parçaların biçimlendirmek sureti ile elde edilmesidir. Çekmenin tarifinden de anlaşıldığı gibi bu tip biçimlendirme işlemiyle elde edilecek parçaların sayısı sonsuzdur. Bunun bir neticesi olarak da şunu söyleyebiliriz ki biçimlendirme işlemlerinin en önemlisi çekmedir. Çekerek biçimlendirmeyi iki ana gruba ayırabiliriz. Sığ ... Devamını Oku »

Hacim Kalıpçılığında Parça Dizaynı (TEZ)

Günümüzde kullandığımız hemen her eşyanını veya makine parçalarıın üretim aşamalarında hacim kalıpçılığı kullanılmaktadır. Bundan dolayı hacim kalıpçılığı günümüzde önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü hacim kalıpçılığı ile plastik maddelerden, çelik malzemeleden ve bazı hafif metallerden çeşitli ürünler elde ediyoruz. Hacim kalıpçılığı sayesinde bu ürünelri üretirken, istediğimiz gibi kalıbı tasarlama ve istediğimiz boyutlarda yapmamız mümkündür. Hacim kalıpların tasarımını, yapımını ve parçanın seri ... Devamını Oku »