Makine

Pistonlu Pompa Hesabı

Pistonlu Pompa Hesabı:               Pistonlu pompanın karakteristik ölçüleri olarak, pompanın birim zamanda bastığı sıvı hacmi,  Teorik basma hacmi, Volumetrik verim olduğuna göre, Basit etkili ve tek silindirli pompa için teorik akım hacmi, strok hacmi ve dönme sayısı verilerek;  J burada mümkün çalışma hacmi sayısı olduğuna göre; n=40-300 dak-1 cm, pompa içindeki ortalama akım hızı, cm=2 sn =2 m/s’nin üstüne çıkmamalıdır. ... Devamını Oku »

Gazaltı Kaynak Yöntemleri

KAYNAĞIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Kaynak tekniğinin geçmişi 3500 yıl öncesine dayanmakta olup , insanoğlunun o yıllarda iki metal parçasını sıcak ya da soğuk halde çekiçleyip kaynak ederek birleştirmeyi gerçekleştirdiği çeşitli müzelerdeki orta bronz devrine ait örneklerden anlaşılmaktadır. Kaynak yönteminin endüstriyel uygulamaları ise 19. yüzyılın ikinci yarısında başlamış olup , oksijenin endüstride kullanımını ile birçok alanda olduğu gibi kaynak teknolojisinde de ... Devamını Oku »

Lazer Nedir? Lazer Çeşitleri Nelerdir?

LASER NEDİR? LAZER ÇEŞİTLERI VE KULLANIM ALANLARI  Tek renkli, oldukça düz, yoğun ve aynı fazlı paralel dalgalar halinde genliği yüksek güçlü bir ışık demeti üreten alet.  Laser İngilizce; Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (uyarılmış ışın neşriyle ışık kuvvetlendirilmesi) cümlesindeki kelimelerin baş harflerinin alınmasından türetilmiş bir kelimedir. 1960 senesinde ABD’de Theodore H. Maiman tarafından keşfedilmiştir. Normal ışık, dalga boyları ... Devamını Oku »

Hibrit Rulmanların Tanıtımı ve Kullanım Alanları

ÖZET Teknolojinin ilerlemesiyle yeni malzemeler keşfedilmiş ve bu da yeni tasarımlara yansımıştır. Bunun bir örneği de hibrid rulmanlardır. Hibrid rulmanlar çelik ve seramik malzemelerin birleşmesi sonuncu ortaya çıkmıştır. Klasik (çelik) rulmanlar gibi tamamı çelikten yapılmamıştır. Hibrid rulmanın farklı malzemeden yapılması ona bir takım üstünlükler sağlamıştır. Bunlardan bazıları şunlardır : yüksek sıcaklık ve hızlarda başarılı bir şekilde görev yaparlar, sertliği yüksek ... Devamını Oku »

CNC Sistemlerin Çalışma Prensipleri

BİLGİSAYAR NÜMERİK KONTROLLÜ (CNC) SİSTEMLERİNİN TASARIM VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Son yıllarda bilgisayar kontrollü makine kontrolü Türkiye endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bilgisayar nümerik kontrol (CNC) teknolojisi, takım tezgahlarında, robotlarda, konveyorlarda ve her türlü hız pozisyon kontrolü yapan makinalar da yaygın larak kullanılmaktadır. Teknoloji ilk defa 1954 yılında bir amerikan üniversitesinde, (MIT) tamamen elektronik devreler kullanılarak (NC) geliştirilmiştir. 1970 ‘lerdeki mini ... Devamını Oku »

Eşanjör Dizayn Hesabı

EŞANJÖR DİZAYNI Dizayn edilecek eşanjörde istenilen özellikler: Saatte 15000 kg ısıtma kapasiteli Gövde uzunluğu 1,2 m ve tek geçişli Sıcak su giriş sıcaklığı 90 C  –  çıkış sıcaklığı 70 C Soğuk su giriş sıcaklığı 30 C  –  çıkış sıcaklığı 60 C 1 bar basınç Küçük boru  iç çapı 16mm – dış çapı 18mm Yukarıdaki verilere göre dizayn edilecek eşanjör hesaplarını ... Devamını Oku »

Bantlı Konveyör Hesabı

BANTLI KONVEYÖR HESABI Verilenler Azami Kapasite                                          : Q= 1000 (ton/saat) Malzeme                                                    : Kireçtaşı Yığma Özgül Ağırlığı                                 : g=1,5 (ton/m3) Malzemenin Nakledileceği Yatay Mesafe  : L=1000 (m) Malzemenin Nakledileceği Düşey Mesafe : H=0 (m) En Büyük Parça Boyutu                             : a=400 (mm) Malzeme Taşıma Hızı                                : v=2,5 (m/s)   Yukarıda verilen değerlere göre bantlı konveyör tasarımı ... Devamını Oku »

CNC Torna Eğitimi

CNC Torna makinaları ve kullanımı ile ilgili geniş ve kapsamlı bir eğitim dökümanı. CNC kullanmayı yeni öğrenmeye çalışanlara klavuzluk yapacak önemli ipucları sunan bir kaynak.   CNC Eğitim Dökümanı İndir   Devamını Oku »

Hidrolik Presler

HİDROLİĞİN TEMELLERİ Doğal ve maddesel ortamların içerisinde yer alan ve dış etki karşısında şekil değiştirme hareketine maruz kalan ortamlar genel olarak akışkan ortamlar olarak adlandırılırlar.   Akışkan ortamı şekil değiştirmeye zorlayan dış etki karşısında ortam,  her ne kadar çok kolay ve çabuk yer değiştirebilir ise de viskozite olarak adlandırılan şekil değiştirmeye karşı ortamın gösterdiği bir direnme büyüklüğü vardır.  Hidrolik yunanca ... Devamını Oku »

CNC Programlama, G ve M Kodları

CNC PROGRAMLAMA G VE M KODLARI EN SIK KULLANILAN G KODLARI G00 positioning (rapid traverse) G54 work coordinate system 1 select G01 linear interpolation (feed) G55 work coordinate system 2 select G02 circular interpolation CW G56 work coordinate system 3 select G03 circular interpolation CCW G57 work coordinate system 4 select G04 dwell G58 work coordinate system 5 select G07 ... Devamını Oku »

CNC Freze Kontrol Paneli Terimleri

ZERO RETURN: Bu komutta tezgah evine home bölgesine yollanır. Start düğmesine basıldığında x.y.z aynı anda evine gider. RAPİD: Bu modda tezgah hızlı hareket eder. Bu modda tezgahı evine gönderilme yapılması sakıncalıdır. RAPİD OVEERİDE: Bu anahtarın low durumuna alınması olası çarpma risklerini minimuma indirir. JOG: Bu modda tezgah JOG butonları vasıtasıyla seçilen doğrultuda sabit hızla hareket eder. HANDLE: Bu modda tezgah ... Devamını Oku »

Isıtma Sistemleri

LOKAL ISITMA Isı, ısıtılacak mahallin bizzat içinde üretilir. Bu sistemin tatbik edildiği yerlerde, ısıtılması gereken her mahalde bir ısı üreticinin bulunması gereklidir. Şömine, odun, kömür soba­ları, elektrikli ısıtma cihazları ile yapılan ısıtma bu gruba girer. MERKEZİ ISITMA Bir ısıtma merkezinde üretilen ısının, taşıyıcı bir ortam vasıtasıyla ısıtılması istenen mahallere yerleştirilmiş ısıtıcılara gönderilmesi suretiyle gerçekleştirilen ısıtmaya, merkezi ısıt­ma denir. Merkezi ısıtma, ... Devamını Oku »

Güneş Enerjili Isıtma Sistemleri

Güneş enerjili ısıtma sistemlerinin ısı transferinde kullanılan akışkanın çeşidine göre ilk iki gruba ayırmak mümkündür. Sıvı bazlı ve hava bazlı ısıtma sistemleri. Bu sistemlerde kullanılan eleman çeşitlerine göre alt gruplara ayrılırlar. Isı pompalı güneş enerjili bileşik sistemler bir çok değişik çalışma modeline sahiptirler. Bu modeller akışkanın sisteminde izlediği yolun değişik kombinasyonlarıyla mümkündür. Bu çalışma modellerini değiştirmek, sistemi ve ayar mekanizmalarını ... Devamını Oku »

Fren ve Fren Çeşitleri

FRENLER Kısaca bir hareketi durdurmak için kullanılan araçlara fren  denir. Yada kullanıldığı makinenin hareket halinde olan organların durdurmaya hıını ayarlamaya veya yavaşlatmaya yarayan güvenlik elemanlarıdır.frenlerhareket halinde olan makinelerin hızlarını sınırlandırarak kontrol altına alırlar. FREN ÇEŞİTLERİ 1)MEKANİK FRENLER 2)HİDROLİK FRENLER 3)PÜNOMATİK FRENLER 4)MAGNETİK FRENLER 5)AYAR FRENİ 6)SAVURMA FRENİ 7)KOMPRESYON FRENİ MEKANİK FRENLER Sürtünmeyle çalışan frenlere mekanik frenler denir. Kaldıraç sistemi esasına ... Devamını Oku »

Forklift Nedir? Forklift Eğitimi

FORKLIFT Bu dökümanda, günümüzde sanayinin birçok alanında kullanılması zorunlu hale gelen forkliftlerin sınıflandırılması, kullanım esasları ve bakımları incelenmektedir. Forklift Eğitim Dökümanını İndir (box.com) Devamını Oku »

İki Kademeli Dişli Kutusu

İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ 1. DİŞLİ ÇARK MEKANİZMALARI 1.1 Genel İfadeler ve Sınıflandırması 1.2 Dişli Çarkların Ana Boyutları Taksimat Dairesi 1.3 Diş Açma Şekilleri 1.3.1 Diş Yan Yüzey Profilleri 1.3.2 Normal Diş Açma 1.4 Dişli Çarkın İmalatı 2. HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR 2.1 İki Kademeli Helisel Dişli Çark Mekanizması Örnek Hesabı 2.1.1 Çevrim Oranı 2.1.2 Modül Hesabı Emniyet Katsayısı Dişli çentik faktörü ... Devamını Oku »

Asansör Projesi ve Hesapları

İÇİNDEKİLER VERİLENLER HESAPLAMALAR ASANSÖR MOTOR GÜCÜ HESABI        ASKI HALATI HESABI 4.1       Askı halatı emniyet katsayısı hesabı 4.2       Halat sarma açısı kontrolü TAMPONLAR 5.1       Kabin tamponu 5.2       Karşı ağırlık tamponu KABİN KLAVUZ RAYLARINA GELEN DÜŞEY KUVVETLER 6.1       Karşı ağırlık klavuz raylarına gelen düşey kuvvetler KLAVUZ RAYLARIN HESABI 7.1       Kabin klavuz rayların hesabı MERKEZDEN KLAVUZLANMIŞ KABİN 8.1       Eğilme gerilmesi 8.2       Bükülme 8.3       ... Devamını Oku »

Makina Tasarım Eğitimi

Detay resimleri: Tek bir parçanın imalatı için gerekli tüm ayrıntıları içeren resimdir. İyi bir teknik resme sahip parça Dünyanın neresinde imal edilirse edilsin aynı özelliklere sahiptir. Bu amaçla teknik resimler şu bilgileri içerirler. 1- Tam şekil ve tüm ölçüler, 2- Boyutsal ve geometrik toleranslar. (Tolerans verilmeyen ölçüler için genel toleranslar geçerlidir.) 3- Malzeme, 4- Isıl işlem, 5- Yüzey pürüzlülükleri, 6- ... Devamını Oku »

Kayışlarda Sürtünme Deneyi

Deneyin Amacı Kayış-kasnak mekanizmalarında kayış ile kasnak arasında meydana gelen sürtünmenin, kayış tiplerine, sarım açılarına ve çeşitli yüklere göre değişiminin incelenmesi. Kayışlarda Sürtünme Deneyi İndir Devamını Oku »

CNC Takımlarında Kaplama Çeşitleri

KESİCİ TAKIMLAR Metal işleme sanayinde kesme bütün operasyonların kalbi niteliğindedir. Yapılacak operasyona, işlenecek malzemenin cinsine ve istenilen hassasiyete göre, metal kesiciler farklıdır. Talaşlı imalattaki gelişmeler, kesme ve ilerleme hızlarını da gün geçtikçe arttırması, üretimde değişik malzemelerin kullanılması, talaşlı üretim tezgahlarının gelişimi, kesici takımların gelişimini de zorunlu kılmaktadır. Yapılacak operasyona göre, uygun tezgah seçimini de göz önüne alırsak, kesici takımlardan istenen ... Devamını Oku »

CNC Nedir? CNC Tezgahlar ve Tarihçesi Genel

CNC tezgahlarının tarihçesi Sayısal tezgahların ortaya çıkmasında ve gelişmesinde iki ana faktör vardır. 1-Havacılık endüstrisinin ihtiyaçlarının artması 2-Bilgisayar teknolojisindeki büyük gelişmeler Havacılık endüstrisinde kullanılan parçaların çoğu,ince ayrıntılara sahiptir. Talaşlı işleme açısından bu durum üretimin hızını düşürdüğü gibi ölçü ve geometri tamlığı yönünden de sorunlar ve engeller yaratır. Bu sorunlar ve engeller değişik bir sistemle denetlenebilen takım tezgahlarının geliştirilmesi zorunluluğunu doğurmuştur. ... Devamını Oku »