Hibrit Rulmanların Tanıtımı ve Kullanım Alanları

Hibrit Rulmanların Tanıtımı ve Kullanım Alanları

ÖZET

Teknolojinin ilerlemesiyle yeni malzemeler keşfedilmiş ve bu da yeni tasarımlara yansımıştır. Bunun bir örneği de hibrid rulmanlardır. Hibrid rulmanlar çelik ve seramik malzemelerin birleşmesi sonuncu ortaya çıkmıştır. Klasik (çelik) rulmanlar gibi tamamı çelikten yapılmamıştır. Hibrid rulmanın farklı malzemeden yapılması ona bir takım üstünlükler sağlamıştır. Bunlardan bazıları şunlardır : yüksek sıcaklık ve hızlarda başarılı bir şekilde görev yaparlar, sertliği yüksek .sürtünme katsayısı ise düşüktür. Bu özelliklerinden dolayı seramik rulmanların kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.,

Anahtar Sözcükler

Hibrid rulman, Seramik rulman, Seramik malzemeler,  silikon nitrid

ABSTRACT

The technology is improve new material explore and this new desing reflected. The example this one hybrid bearings. Hybrid bearings combine steell and ceramics arosed. Classic bearing as hybrid bearinds not made steell everbody. Hybrid bearings different material do , ıt superority advantage. Somebady of these: high heat and speeed succeessfully the duty do , hardness high , friction coefficant low. This peculiarity , because ceramics bearing usage day to increased.

Keywords

Hibrid bearing, ceramics bearing, ceramics material, silicon nitrid

 

Hibrit Rulmanların Tanıtımı ve Kullanım Alanları İndir

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*